Asielzoekers binnenkort gedwongen tot niets doen, goede inburgering staat op de tocht

Asielzoekers binnenkort gedwongen tot niets doen, goede inburgering staat op de tocht

Het programma dat ervoor zorgt dat asielzoekers vanaf dag één kunnen inburgeren, stopt eind 2021 omdat de Rijksoverheid het niet meer financiert. Ongelooflijk zuur voor asielzoekers en de samenleving, want het programma #Meedoen, waarin asielzoekers actief meedoen in de maatschappij, is een zeer effectieve aanpak.
Voor 2022 is geen ruimte binnen de begrotingen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid om het programma #Meedoen voort te zetten. Schrijnend is dat het ministerie van SZW inhoudelijk wel pal achter het belang van het programma staat en wil proberen het vanaf 2023 wel te financieren. In de tussentijd moeten alle organisaties die het programma zo zorgvuldig en professioneel hebben opgebouwd hun werk stilleggen. Dit is feitelijk de doodsteek voor deelname aan de Nederlandse maatschappij door asielzoekers, die alleen maar langer en langer op het azc moeten verblijven.

Nieuwe Wet Inburgering stelt zo bij voorbaat al teleur
Meedoen vanaf dag 1 is het motto van de nieuwe Wet Inburgering en het dwingende advies dat voortkomt uit tal van onderzoeken naar succesvolle integratie en draagvlak in de samenleving. Sociale participatie draagt sterk bij aan gezondheid, welzijn en een grotere kans op een geslaagd inburgerings- en integratieproces. Informeel leren, bijvoorbeeld door sociale interactie met andere Nederlanders, is effectief en staat bij niemand ter discussie. Het programma #Meedoen is een succesvolle aanpak die precies doet wat volgens vele onderzoeken effectief is; mensen zo snel mogelijk laten participeren in de Nederlandse samenleving

Ondanks slechte arbeidskansen toch inburgeren
Betaald werk is belangrijk voor integratie, maar de realiteit is dat statushouders maar moeilijk aan werk komen, bericht de NOS september 2021. Slechts 10% van de statushouders heeft na 18 tot 30 maanden betaald werk. Vrouwen zijn daarin nog eens ondervertegenwoordigd. Vrijwilligerswerk is een laagdrempelig alternatief. Goed voor de bewoner, goed voor lokaal draagvlak, goed voor maatschappelijke organisaties.

Op dit moment werken maar liefst 38 vrijwilligerscentrales met asielzoekerscentra door het hele land samen om asielzoekers en statushouders die op het AZC wonen te koppelen aan vrijwilligerswerk of activiteiten als sport, hobby, recreatie en informele taalactiviteiten. Ze worden goed begeleid en dat geldt ook voor de maatschappelijke organisaties die deze mensen ontvangen. Vanaf 2016 zijn er ruim 46.000 koppelingen naar het vrijwilligerswerk gemaakt en dit aantal groeit enorm. Zelfs in coronatijd, toen weinig mogelijk was, waren er 9000 koppelingen tussen azc-bewoners en maatschappelijke organisaties die om hulp stonden te springen, naast 5000 activiteiten op de azc-locaties. Het programma #Meedoen wordt gecoördineerd door COA, Vereniging NOV en Pharos.
administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.