FLEVOLAND LEVERT POSITIEVE BIJDRAGE AAN DUURZAME OPWEK

Deze week is een analyse van het Planbureau Leefomgeving (PBL) over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 verschenen. Landelijk tellen de gezamenlijke plannen van de 30 energieregio’s op tot minstens het gestelde doel. Flevoland levert hiervan 5,81 TWh. Ook in Flevoland is er aandacht voor het betrekken van de samenleving over de impact van de regionale energiestrategie en de schaarste op het net.

Het Flevolandse bod

De provincie Flevoland telt als één van de 30 RES-regio’s. Hierin zijn de acht overheden in Flevoland vertegenwoordigd; de provincie, het waterschap én alle zes gemeenten, evenals belangrijke Flevolandse stakeholders waaronder netbeheerders. 

Het RES 1.0-bod van Flevoland bedraagt 5,81 TWh hernieuwbare elektriciteit in 2030. Dit is ruim 1 TWh hoger dan het bod uit de concept-RES. Deze herijking is uitgevoerd op basis van een methodiek ontwikkeld door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Flevoland heeft flinke ambities en levert daarmee een meer dan toereikend bod aan de opwek van hernieuwbare energieën. Met de nieuwe methodiek wordt met hetzelfde aantal windturbines en zonnepanelen en dezelfde opgestelde vermogens meer elektriciteit geproduceerd dan in de concept-RES werd verondersteld.

De regio heeft zich gepositioneerd als één van de koplopers in Nederland als het gaat om de opwek van hernieuwbare energieën.  Daar zijn we trots op, ook omdat er voor deze geplande duurzame opwek ruimte is op het Flevolandse elektriciteitsnet en dus getransporteerd kan worden over het bestaande netwerk. 

Samen met onze Flevolandse partners, bewoners en bedrijven blijven we verkennen welke duurzame energie er nodig is in Flevoland in de toekomst voor de elektrificatie van bijvoorbeeld de gebouwde omgeving en mobiliteit. En hoe we de schaarste op het elektriciteitsnet tijdig kunnen ondervangen. Samenwerking in Flevoland is niet alleen belangrijk vanwege deze netcapaciteit maar vooral vanwege ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en participatie.

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.