Flevoland zet komende jaren in op verbeteren van water

Flevoland zet komende jaren in op verbeteren van water

Met het vaststellen van het ‘Waterprogramma’ op woensdag 13 oktober 2021 bevestigen Provinciale Staten de komende jaren intensief te werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit in Flevoland. Gedeputeerde water Harold Hofstra: “Water is de basis van ons leven en van de natuur. Daar moeten we goed voor zorgen. Dat doen we samen met veel andere partijen, waarbij we ons richten op het aanpakken van de langere termijn opgaven zoals wateroverlast, waterveiligheid, waterkwaliteit en drinkwater.”

Vernieuwingen in het Waterprogramma

Het Waterprogramma is een update van een bestaand programma dat zich richt op het regionale waterbeleid. Het doel van de provincie is te zorgen dat het watersysteem, al het water in de polder en in de sloten, in Flevoland kwalitatief en kwantitatief op orde blijft. Daarnaast richt de provincie zich op nieuwe uitdagingen op het gebied van onder meer drinkwaterbesparing en waterbewustzijn. Ook aan de (grond)waterkwaliteit wordt nauw aandacht besteed, vanwege verontreinigingen die de kwaliteit bedreigen. Bescherming daarvan is daardoor belangrijk.

Samenwerken aan Flevolands water

Hoewel de provincie Flevoland de regionale beleidslijnen op het gebied van water uitzet en het initiatief neemt kan zij dit niet alleen uitvoeren. Gedeputeerde Hofstra: “Daar hebben we onze gebiedspartners hard bij nodig. Daarom werken we de komende decennia samen met onder meer waterschap Zuiderzeeland, drinkwaterbedrijf Vitens, LTO Noord, gemeenten, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en andere maatschappelijk betrokken organisaties.”

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.