Gebruik van vrijgekomen restwarmte voor woningen

De mogelijke komst van een datacentrum naar Zeewolde biedt kansen voor het gebruik van restwarmte, dat schrijven het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland en het college van B&W van Zeewolde in een mededeling aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Zeewolde. Het elektriciteitsgebruik van een datacenter levert veel warmte op. Die warmte kan gebruikt worden om bijvoorbeeld woningen te verwarmen. De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan een businessplan voor een warmtenet in Zeewolde en Harderwijk dat onder andere gevoed kan worden door de restwarmte van het datacenter. Dit kan helpen om Zeewolde en Harderwijk te verwarmen zonder het gebruik van fossiele brandstof.

Warmtenet

Met de ontwikkelaar van datacenter, Meta, zijn afspraken gemaakt over hoe de warmte naar de wijken wordt gebracht en hoe Meta bijdraagt aan de energie-infrastructuur. Daarbij wordt de restwarmte door Meta gratis ter beschikking gesteld. Dat geeft het warmtenet Zeewolde / Harderwijk een voordeel ten opzichte van andere warmtenetten in Nederland. De ontwikkeling van een warmtenet – van beginfase tot daadwerkelijke uitvoering – duurde tot voor kort 5 tot 7 jaar. Omdat er op het gebied van warmtenetten inmiddels veel meer kennis en ervaring is opgedaan en dankzij innovaties lukt dat nu veel sneller. Voor het warmtenet Zeewolde / Harderwijk geldt dan ook dat een eerste deel in 2024 al gebruikt zou kunnen worden. Dat betekent dat de ontwikkeling geen 5 tot 7 jaar duurt. Wanneer de warmte door het datacenter wordt aangeleverd, hangt af van wanneer het datacenter af is.

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.