Gelijke verdeling (on)betaald werk goed voor 1000 euro extra per huishouden

Gelijke verdeling (on)betaald werk goed voor 1000 euro extra per huishouden

Huishoudens in Nederland zouden er ruim 1000 euro per jaar op vooruitgaan als vrouwen en mannen evenveel onbetaald en betaald werk zouden verrichten. Doordat vrouwen nu vaak meer onbetaald werk doen dan mannen, loopt een gemiddeld huishouden veel geld mis. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek in het rapport Gendergelijkheid dat vandaag in opdracht van ABN AMRO is gepubliceerd.

Als de ontwikkeling naar een gendergelijke samenleving het huidige tempo aanhoudt, duurt het volgens het World Economic Forum nog 136 jaar voordat we daadwerkelijk gendergelijk zijn. Anders gezegd is dat pas over negen generaties. De economische simulatie in het onderzoek laat zien hoe Nederland er in 2020 voor had gestaan als we in 2010 al gendergelijk waren geweest. De berekeningen tonen dat door een gelijke verdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen vrouwen en mannen het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland vanaf 2010 jaarlijks met 10,8 miljard euro zou stijgen. Zonder dat er in totaal meer uren gewerkt zouden worden, ze worden enkel anders verdeeld.

Overige onderdelen die in het rapport aan bod komen:

  • Loonkloof neemt af met 12 procentpunten in bedrijfsleven tegen 4 procentpunten bij de overheid (CBS, 2020)
  • Onverklaarde loonkloof bij afname van verschillen in achtergrondkenmerken goed voor 4,4 miljard euro extra per jaar 
  • Aandeel financieel zelfstandige vrouwen neemt toe met 13 procentpunten
  • Andere verdeling van werk leidt niet tot een lager welbevinden of meer verzuim 

Het rapport toont aan dat er behalve maatschappelijke redenen ook belangrijke economische overwegingen zijn om gendergelijkheid na te streven. 

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.