Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

Vrijdag 15 oktober hebben bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken samen met bedrijfsleven en onderwijs een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Vanuit Flevoland waren de gedeputeerden Cora Smelik, Jan de Reus en Jan Nico Appelman aanwezig. Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 op 15 oktober, in het hart van de Week van de Duurzaamheid, stonden de Green Deal Houtbouw, de Green Deal Textiel en de Green Deal Fiets op de agenda. De bestuurders spraken zich nadrukkelijk uit voor het volgen van een groene koers. Voor elk van deze Green Deals wordt een coalition of the willing gevormd. Deze commiteert zich om samen met bedrijven, onderwijs  en andere stakeholders op de drie fronten aan de slag te gaan.

Gedeputeerde Cora Smelik staat als voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid vierkant achter de nieuwe duurzame weg die de metropoolregio nu inslaat. “Ik ben vooral erg tevreden over de samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs. Alleen samen kunnen we zorgen dat we met deze deals groen en gezond uit de crisis komen”.

Overigens begint de regio niet bij nul. Overal vinden al initiatieven plaats die in de geest van de nu gemaakte afspraken. Een mooi voorbeeld vindt gedeputeerde Cora Smelik de onlangs aanbestede circulaire catering voor het provinciehuis en ook damwanden van gerecycled plastic die onze afdeling infrastructuur heeft toegepast in Almere. We zijn ook trots op Flevolandse ondernemers die het aandurven om echt circulair te ondernemen op bijvoorbeeld stromen als plastic, beton, matrassen en batterijen. Flevoland groeit en innoveert, met ook de grote bouwopgave in het vooruitzicht zijn deze deals een mooie gezamenlijke stap vooruit.

Als we de doelen van de Klimaatopgave willen realiseren, dan hebben we daar voldoende werknemers voor nodig die alle werkzaamheden uit kunnen voeren. Gedeputeerde Ilse Zaalvan Noord-Holland en gedeputeerde Jan Nico Appelman van Flevoland hebben daarvoor hun ambities voo een Human Capital Agenda Klimaatopgave benadrukt in een Green Deal. Langs de lijnen kiezen, leren, werken en innoveren willen we samen zorgen voor het vergroten van de instroom, het behoud van werknemers en het anders organiseren van werk.

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.