Regering moet veel meer doen aan energietransitie

Regering moet veel meer doen aan energietransitie

Volgens 69 procent van de Nederlanders moet de Nederlandse regering veel meer doen op het gebied van de energietransitie. Dit blijkt uit onderzoek van de duurzame stroom coöperatie Windunie onder 1.024 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Ook de huidige kabinetsformatie biedt weinig hoop. Zo vreest maar liefst 57 procent van de ondervraagden dat ook een nieuw kabinet te weinig gaat doen aan die energietransitie. 


De problemen lijken vooral politiek van aard. Zo vindt maar liefst 72 procent van de respondenten dat de Nederlandse regering een onduidelijk beleid voert op het gebied van de energietransitie. ”Mogelijk heerst er ook ontevredenheid vanwege de plots fors gestegen energieprijzen. Dat komt door de import van bijvoorbeeld gas uit Rusland. Mensen hebben komend jaar problemen om hun stroom- en gasrekening te betalen omdat we al die energie uiteindelijk in het buitenland moeten inkopen. Duurzame energie uit eigen land kan wél voor een vaste prijs worden geleverd. Als we dat gezamenlijk organiseren voorkom je de extreme prijsstijgingen die we op dit moment zien”, zegt Eelco Bots, directeur bij de coöperatie Windunie.


Korte termijn

Behalve verantwoordelijk voor onduidelijk beleid is de overheid volgens 64 procent van de ondervraagden te veel bezig met economische belangen op de korte termijn, waardoor zij de overgang naar duurzame energie belemmert. “Dat beeld is erg herkenbaar. Wij merken al jaren dat het voor overheden heel moeilijk is om ja te zeggen tegen duurzame opwek zoals wind op land projecten”, zegt Bots. “Terwijl de verduurzaming van de maatschappij juist enorm veel werkgelegenheid oplevert, op de korte en de lange termijn.”


Impasse

Ten slotte is 54 procent van de ondervraagden van mening dat de overheid de energietransitie niet serieus neemt. “De energietransitie dreigt te stagneren vanwege een gebrek aan regie van de landelijke overheid”, zegt Bots. “Er is sprake van een impasse waarin de regionale en lokale overheden wachten op de landelijke overheid. En omgekeerd. Het is hard nodig dat het Rijk de regie neemt en de voorwaarden schept voor de energietransitie. Er kan veel meer en daar is veel steun voor onder de Nederlandse bevolking.”


Over Windunie

De Coöperatie Windunie is opgericht in 2001 en beheert de belangen van haar leden (agrarisch ondernemers en burger coöperaties). De leden van de coöperatie zijn samen goed voor ruim 1.037 GWh aan opgesteld vermogen, waarmee ze Nederlands grootste producent van windenergie (in lokaal eigendom) op land zijn. Windunie is met haar bedrijven actief in de ontwikkeling van windparken, zonneparken en energieopslag in lokaal eigendom. Zij ondersteunt de exploitatie en het onderhoud van bestaande parken en verhandelt voor leden de opgewekte stroom. Het energiebedrijf draagt zo bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie van ondernemers en burgercoöperaties in duurzame energie, de ontwikkeling van de regionale economie en de duurzame energietransitie. Jaarlijks produceren de Windunieleden ruim 1.037 GWh aan schone stroom, genoeg voor bijna 360.000 huishoudens

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.