Weer Thuis: brede samenwerking voor passende woonplek en begeleiding kwetsbare inwoners in Flevoland

Weer Thuis: brede samenwerking voor passende woonplek en begeleiding kwetsbare inwoners in Flevoland

De gemeente Noordoostpolder heeft met Flevolandse woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere gemeenten uit de provincie een samenwerkingsovereenkomst gesloten over begeleiding van kwetsbare inwoners die weer zelfstandig gaan wonen. Daarmee willen de organisaties de overgang van mensen uit een situatie van tijdelijke opvang naar het weer opbouwen van een eigen thuis beter gaan begeleiden. Het gaat niet alleen om het vinden van een geschikte plek maar ook om ondersteuning bij het vinden van werk, een opleiding en/of andere vorm van meedoen in de samenleving.

Mensen helpen weer zelfstandig te leven

Het gaat om inwoners die gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp met verblijf, maatschappelijke opvang of een voorziening voor beschermd wonen. In het Bestuurlijk Akkoord ‘Weer Thuis’ staan de afspraken die de betrokken organisaties hebben gemaakt om beter in te kunnen spelen op wat een inwoner in zijn/haar unieke situatie nodig heeft om zo veel mogelijk op eigen kracht weer een plek te vinden in de samenleving.

Wethouder Marian Uitdewilligen van gemeente Noordoostpolder: ‘Ik vind het een belangrijke overeenkomst, omdat we elkaar als organisaties en overheden nodig hebben om ook deze inwoners te helpen zo goed mogelijk mee te doen in onze samenleving.’

Een voorbeeld: de Uitstroomtafel

Om de nieuwe werkwijze vorm te geven is een pilot gestart om voor inwoners die uitstromen uit beschermd wonen in kaart te brengen welke ondersteuning precies gewenst is voor een zelfstandige plek in de samenleving. De zorgaanbieder brengt met de inwoner en de betrokken partijen in kaart welk type woning en woonomgeving geschikt is, welke ondersteuning nodig is en wat er gewenst is om goed te landen in dorp of wijk.

De acties die in het Bestuurlijk Akkoord staan worden regionaal en lokaal uitgewerkt. De verwachting is dat eind 2022 het akkoord wordt bijgesteld op grond van de opgedane ervaringen.

administrator

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.